top of page

GOED DOEL: NEKTARI

Het feest van de burgemeester is ten voordele van Nektari.
Missie


Als netwerkorganisatie kiezen we voor levenslange zorg en zetten we in op de talenten van personen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt door een inclusief beleid te voeren dat de klemtoon legt op persoonlijke autonomie, ontplooiing en individuele vaardigheden.

We realiseren dit door vraag gestuurd te werken op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze met permanente aandacht voor samenwerking en innovatief, sociaal ondernemerschap en dit in Klein-Brabant en omringende regio's.

Visie


Als netwerkorganisatie staan we voor sociaal en waardengericht ondernemerschap waarbij wij een sociale en maatschappelijke meerwaarde realiseren en verder uitbouwen ten aanzien van cliënten, medewerkers en de ruimere leefgemeenschap en dit op een financieel duurzame manier.

Als netwerkorganisatie slaan we de handen in elkaar met andere zorgvoorzieningen, maatwerkbedrijven en intersectorale organisaties uit Klein-Brabant en omringende regio's om zo op een kwaliteitsvolle en kostenefficiënte manier onze gebundelde krachten optimaal in te zetten op alle zorg- en tewerkstellingsvragen binnen onze regio.
 

Alle info kan je hier terugvinden.

nektari.png
bottom of page